Skip to main content

Nagy Zoltán: A faktoring ügylet egyes szabályozási problémái az új Polgári Törvénykönyvben. Nr. 2013/07.

A faktoring hazánkban gyors fejlődésnek indult, és gazdasági jelentősége nagymértékben nőtt az utóbbi évtizedekben. A jogalkotás és a jogalkalmazás a faktoring kettős jellegével szembesült, egyrészt egy finanszírozási ügyletről, a kölcsön speciális neméről van szó, másrészt polgári jogi értelemben a követelés engedményezés szabályainak az alkalmazására került sor a jogalkalmazás során. Ezt a kettősséget próbálja feloldani az új Ptk. szabályozása, amikor a dogmatikailag a hitel és számlaszerződések körébe sorolja be a faktoringot és mögöttes szabályként a kölcsönszerződés szabályait rendeli alkalmazni. A másik a jogalkotás számára fontos kérdés, hogy kell-e önálló nevesített szerződésként szabályozni a jogviszonyt. Erre a jogalkotás pozitív választ adott nagyon helyesen, hiszen a jogviszony több problémát is felvetett az igazságszolgáltatás számára, illetve több bizonytalanság is felmerült a jogalkalmazás során a szerződő felek között. Régóta felvetett igény a pénzügyi szolgáltatók részéről, hogy precízen nevesített szerződési formát kellene öltenie a faktoringnak.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3305