Skip to main content

Szalai Ákos: A szerződési jog gazdasági elemzésének közgazdaságtani és jogi alapjai. Nr. 2013/08.

A tanulmány a magyar szerződési jog közgazdaságtani elemzésének legfontosabb kérdéseit áttekintő négyrészes sorozat első tagja.

Az I. fejezet áttekinti a szerződések joggazdaságtani elemzésének legfontosabb kérdéseit: a szerződéskötés indokát; a szerződés alternatíváit; a közgazdaságtani elemzés legfontosabb feltevéseit, kérdéseit; a Coase-tételt, a tranzakciós költségek fogalmát, és segítségükkel a szerződési szabadság közgazdasági fogalmát; a szerződési jog legfontosabb ösztönző hatásait; a szerződési joggal szemben megfogalmazott klasszikus és a korlátozott racionalitás elveiből kiinduló normatív közgazdaságtani elvárásokat; illetve a szerződési jog eszközeinek legegyszerűbb joggazdaságtani csoportosítását. A II. fejezet a magyar szerződési jog legfontosabb intézményeit definiálja röviden – elsősorban azzal a céllal, hogy a további részekben látható legyen, hogy egy-egy jogintézmény hogyan illeszkedik a magyar szerződési jog egészébe, milyen más jogintézményekkel együtt létezik.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

A sorozat további részei:

Szalai Ákos: Kikényszerítés a magyar szerződési jogban. PLWP 2013/9.

Szalai Ákos: A szerződés létrejötte. PLWP 2013/10.

Szalai Ákos: A szerződés tartalma. PLWP 2013/11.

  • Hits: 3359