Skip to main content

Tóth Tihamér: A versenyjogi csoportos pereskedés amerikai tapasztalatai. Nr. 2014/21.

A tanulmány áttekinti az amerikai csoportos perek (class action) jogi szabályozását és gyakorlatát, különös tekintettel a versenyjogi esetekre. Fontos tanulság, hogy opt out rendszerű, a perbe „beruházókat” nem honoráló csoportos jogérvényesítés nélkül nem várható, hogy sor kerüljön vevők/fogyasztók részéről kártérítési perekre. Ennek hiányában a jogsértés révén megjelenő jogosulatlan gazdagodás igazságtalanul a jogsértőnél maradhat. Bemutatom, hogy a közérdekű és magánérdekű jogérvényesítés viszonya tekintetében kialakított jogpolitikai nézőpont nagyban meghatározza a csoportos perek kapcsán kialakítandó eljárási szabályokat: követő jellegű kártérítési pereknél kevésbé szükségesek a felperesi pozíciót erősítő szabályok, ha viszont a hivatali eljárásokat kiegészítő modellben gondolkozunk, akkor az amerikai út kínálja a legjobb példát. Véleményem szerint az amerikai csoportos per szabályainak átvétele az európai perjogi rendszerben nem vezetne olyan rendszer szintű problémákhoz, amelytől jelenleg az európai politika- és jogformálók is tartanak. Nem arról van szó, hogy valaki nagyvállalat-párti, vagy fogyasztóbarát megközelítést vall-e inkább: a jogsértéssel szerzett anyagi előny elvételének minél teljesebb megvalósulása ellen vélhetően senki nem tiltakozik. Az USA-ban az elmúlt évtizedekben előfordult visszaélések a jogszabályi szigorítások és a gyakorlat változása miatt jelentősen visszaszorultak; a problémás esetek alapvetően a helyi felperesek felé húzó tagállami bíróságokhoz voltak köthetők, a szövetségi bírók jóval körültekintőbben jártak el az olyan kényes kérdések, mint az ügyvédi munkadíjak mértéke vagy a kuponos kompenzációk megfelelősége kapcsán. A visszaélés szerű megaperektől való félelem azért is megalapozatlan, mert éppen az eltérő kapcsolódó perjogi szabályaink (pl. költségviselés, ügyvédi munkadíj, bizonyítási eljárás, esküdtszék és büntető kártérítés hiánya) jelentősen csökkentik az alaptalan keresetek előterjesztésének rizikóját.

A műhelytanulmány frissítésre került, új verzió elérhető itt: PLWP 2014/33.

  • Hits: 3171