Skip to main content

Dr. Sobor Dávid: Lehet-e helye a joggal való visszaélés tilalmának a társasági jogban? Nr. 2014/17.

A gazdasági társaságok többségi és kisebbségi tagjai közötti érdekellentét kérdése mindeddig kevés figyelemben részesült a jogtudomány részéről. A többségi befolyással, egyenlőséggel, illetve blokkoló kisebbséggel rendelkező tagok pedig gyakran a közös érdekekkel ellentétes döntéseket kényszerítenek a társaságra, ezzel a lényegétől fosztva meg azt. A nemzetközi kitekintés azt mutatja, hogy a külföldi jogok többsége talált valamilyen ellenszert a tagi visszaélések ellen. A tanulmány a francia jog megoldásainak tükrében a magyar társasági jog polgári jogi gyökereiig visszanyúlva próbálja felvázolni a hazai jogalkalmazásunk előtt megnyíló perspektívákat. Kiindulópontja, hogy a francia Semmítőszék – a joggal való visszaélés polgári jogi tilalmának analógiájára – törvényi rendelkezés hiányában is szankcionálja a társaság döntéshozatala felett befolyással rendelkező tagok által elkövetett visszaéléseket. Az elemzés a francia bíróságok ítélkezési gyakorlatában kialakított jogintézmények fényében rámutat, hogy az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései, így különösen a gazdasági társaság újonnan tisztázott fogalma a magyar jogalkalmazás számára is megteremtette a lehetőséget a tagi visszaélések elhárítására.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3512