Skip to main content

Farkas Ádám: Szemléletváltást védelmi aspektusban! Nr. 2015/18.

Gondolatok a fegyveres erő hazai polgári kontroll-rendszeréről és annak korábbi modelljéről, különös tekintettel a fegyveres erő rendeltetésére és a felette kialakított alkotmányos szabályozási és hatalom-megosztási sémára, valamint a különleges jogrendi szabályozásra

A tanulmány az egyre erőteljesebb negatív biztonsági trendváltozásra figyelemmel tűzi célul az állam fegyveres védelmének hazai rendszerszintű áttekintését, különös figyelemmel a fegyveres erő feletti hatalommegosztásra, valamint a haderő rendeltetésének legális kereteire és a különleges jogrendi szabályozás kihívásaira. A szerző szerint fontos hangsúlyozni, hogy jelen korunkban olyan erőteljes, de valamelyest újszerű biztonsági kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyekre teljes mértékben a jogi szabályozás a fegyveres védelem terén nem tud megfelelő válaszokat adni a posztjaltai keretek között. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a kihívások ugyan újszerűek, de a korszakos kihívások kezelésének Magyarországon a fegyveres védelem terén voltak már értékes és tanulságos polgári példái. Erre figyelemmel fontos kitekintetni az 1867-et követő polgári szabályozásra a katonai erő vonatkozásában, összevetve annak szellemiségét és rendszerszintű megoldásait az 1989-et követő szisztémával. A szerző mindezek mellett arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy 1989-et követően olyan politikai és történelmi indulatoktól fűtött megoldások születtek, amelyek akkor érthetőek voltak, azóta azonban idejétmúlttá váltak, s ma már rendszerszintű áttekintésre, reformra szorulnak. Mindezek érdekében a szerző nem csak történelmi kitekintésű összehasonlításban, illetve az 1989 utáni szabályozás elemzésében gondolkodik, hanem néhány vitaindító javaslat megfogalmazásában is a kortárs kihívások hatékonyabb kezelését támogató közjogi szabályozás egyes lehetséges csomópontjainak vázolásával.
 
  • Hits: 3740