Skip to main content

Révész Balázs – Buzás Péter: A döntés megalapozását szolgáló adatok jogi helyzete. Nr. 2017/21.

A transzparencia és a közhatalmi tevékenység hatékony és befolyástól mentes ellátásához fűződő közérdek közötti egyensúly szempontjából kiemelt szerepe van a döntés megalapozását szolgáló adatoknak. A tanulmány az említett adatok jogi helyzetét elemzi a hatályos jogszabályi keretekre, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkalmazói gyakorlatra tekintettel. Egyrészt arra keresi a választ, hogy mit takar a döntés megalapozását szolgáló adatok fogalma. Másrészt részletesen bemutatja a döntés megalapozását szolgáló adatok fajtáit, megismerhetőségük korlátozásának eseteit, illetőleg a korlátozás alóli kivételeket. Végezetül a tanulmány ismerteti azokat az eljárási jellegű kötelezettségeket, amelyek a közfeladatot ellátó szerveket a döntés megalapozását szolgáló adatok nyilvánosságának korlátozása tekintetében terhelik.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3885