Skip to main content

Sághi András Tamás: A frank birodalom kialakulása és alkotmányos viszonyai a Meroving-dinasztia királyi hatalmának kiüresedéséig. Nr. 2016/34,

A Meroving-kori Frank Birodalom kialakulásának vizsgálata több szempontból is érdekes. Egyrészt azért, mert a kialakulóban lévő feudalizmus alapkövei ekkor kerültek letételre Európában, másrészt pedig a Nyugatrómai Birodalom megszűnését követően, a kontinens történelmében későbbiekben meghatározó szerepet játszó új államszervezet létrejötte miatt. A germán törzsi alkotmányosság szerint élő különböző frank törzseket Chlodwig frank király egyesítette saját uralma alatt és az általa megalkotott Meroving-alkotmányosság már magában hordozta a római alkotmányosság és államberendezkedés egyes elemeit is. A növekvő Frank Birodalom az egykori római provinciák területeit is magába olvasztotta, melyben a lakosság és a papság megnyerése a Chlodwig által felvett kereszténység mentén is biztosítható volt. A kereszténység ezt követően a Frank Birodalom egyre fontosabb részévé vált.

A Meroving-kor államszervezetének működőképessége a király hatalmából eredt, berendezkedése patrimoniális királyság volt, melyben a királyi hatalom erejét a birtokában lévő földterületek nagysága határozta meg. A Meroving-ház uralkodói belviszályaik során rendkívül sok földterületet adományoztak el a nemesek támogatásának megnyeréséért és ezzel párhuzamosan a királyi hatalom is folyamatosan gyengült. A Meroving-ház későbbi válsága véleményem szerint elsősorban a saját dinasztiájukon belüli viszályok eredménye. Királyaik már a 7. században elvesztették uralkodói hatalmukat I. Dagobert halálát követően, azonban szakrális jellegük miatt képesek voltak egészen 751-ig megőrizni a királyi tisztséget mindennemű tényleges hatalom birtoklása nélkül."

 pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 4022