Skip to main content

Sándor Lénárd Az emberi jogok és az üzlet világának nemzetközi jogi kérdései. nr. 2016/33.

Az elmúlt évtizedek egyik legélénkebb diskurzust kiváltó nemzetközi emberi jogi kérdéseinek egyike a nem állami szereplők, így különösen a transznacionális vállalatok tevékenységével összefüggő emberi jogi jogsértésekért viselt felelősség kérdése. E kihívás pedig közvetlen összefüggésben áll a nemzetközi tőkeberuházások elmúlt fél évszázadban látható folyamatos növekedésével. Hűen jellemzi ezt a jelenséget, hogy a jelenkor világgazdaságában közel nyolcvanezer transznacionális vállalat, és mintegy tízszer annyi leányvállalat működik. E vállalatoknak az emberek hétköznapi életére gyakorolt hatása folyamatosan növekszik, emellett pedig a tevékenységük egyre súlyosabb következményekkel járhat együtt. Jelen tanulmány célja, hogy felvázolja az üzleti világ új jelensége és a nemzetközi elismerést nyert emberi jogok között fellelhető egyes összefüggéseket. Ennek során a tanulmány kísérletet tesz a dilemma lényegének feltárására, majd bemutatja azokat a nemzetközi jogi kísérleteket, amelyek orvoslást kívántak nyújtani a visszásságokra. Végül pedig elemzi a nemzetközi jog jelenleg érvényes válaszait, és megvizsgálja a legújabb törekvések perspektíváit.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

 

  • Hits: 3667