Skip to main content

Veres Zoltán: Az alternatív szabályozás és vitarendezés lehetőségei a pénzügyi fogyasztóvédelemben. Nr. 2016/32.

A tanulmány kiindulópontját az a felismerés jelenti, hogy a jogalkotás és a jogérvényesítés „hivatalos” (az írott jog által meghatározott) útjai számos esetben nem képesek a rendkívül változatos élethelyzetek következtében kialakult konfliktusok, problémák megfelelő rendezésére, ezért szükség van alternatív lehetőségek kidolgozására, alkalmazására is. Mind a szabályozás, mind a vitarendezés alternatív útjai sokfélék, a maguk előnyeivel és hátrányaival, ráadásul a határok a jog és önszabályozás/társszabályozás között nem mindig egyértelműek, olykor sajátos hibrid megoldásokkal találkozhatunk.

Írásomban áttekintést nyújtok a hazai alternatív szabályozási és vitarendezési módokról, valamint megvizsgálom ezek alkalmazhatóságát a pénzügyi fogyasztóvédelem területén. A rendelkezésre álló lehetőségek és fórumok áttekintését követően javaslatokkal élek ezek hatékonyabbá, a fogyasztók igényeinek megfelelőbbé tétele érdekében.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

 

  • Hits: 3166