Skip to main content

Varga Zs. András: A Szent Korona a magyar Alaptörvényben. Nr. 2018/01.

A vitaanyag (még pontatlan és hiányos jegyzetekkel) az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Alkotmánybíróság és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a Szent Korona hazahozatalának 40. évfordulója alkalmából rendezett 2018. január 8-ai közös konferenciájára készült. Először megvizsgálja a Nemzeti hitvallás tizenhetedik érték-kijelentésének (“Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét”) szöveg-történeti előzményeit. Ezt követően megkísérli értelmezni az érték-kijelentés fogalmi összetevőit, illetve – felhasználva az Alkotmánybíróság 22/2016. (XII. 5.) AB határozatának megállapításait – annak közjogi jelentőségét. Ennek során választ keres közbenső kérdésekre is: a „megtestesíti” és „kifejezi” fogalmak jelentésbeli különbsége, az állami folytonosság mibenléte és ennek „alkotmányossága”, a „nemzet egysége” fogalom tartalma, az Alaptörvény Szent-Korona-szabálya és a szentkorona-tan elhatárolása, történeti alkotmányunk és annak vívmányai.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3504