Skip to main content

Veres Zoltán: A pénzügyi ombudsman, mint a fogyasztói jogok védelmének egyik eszköze. Nr. 2018/02.

A pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók jogvédelmének és a szolgáltatók-ügyfelek között felmerülő jogviták alternatív (bíróságon kívüli) rendezésének ma már számos fóruma létezik: 2009 végén az Európai Unió akkori tagállamaiban mintegy 750, ún. ADR (alternative dispute resolution) fórumot gyűjtöttek össze. Ezek között számos államban találkozhatunk a pénzügyi ombudsman elnevezéssel. A magyar jogrendszerben nem egészen egy évig létező pénzügyi jogok biztosa intézmény (2012-2013) megfelelő értékeléséhez érdemes áttekinteni az ombudsman-fogalom és a hozzá kapcsolódó felfogások néhány dilemmáját, valamint néhány külföldi példát. Ezek alapján megállapítható, hogy a pénzügyi ombudsmanok által általában ellátott feladatok jó részét hazánkban a Pénzügyi Békéltető Testület végzi el.
Tekintettel arra, hogy nincs legjobb megoldás, nem annyira a szervezeti forma a lényeg, hanem inkább az, hogy a szolgáltatók is belássák: a fogyasztók hatékony jogvédelme által megalapozott bizalom a piac egészének érdeke is. Ha ebben megvan a konszenzus, a piaci szereplők maguk is létrehozhatnak a felmerülő vitákat rendezni hivatott hatékony, olcsó és gyors fórumokat, mint azt például Németországban a különböző pénzügyi szolgáltatók szövetségeinél láthatjuk.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3036