Skip to main content

Suri Noémi: Elhatárolási kérdések a Brüsszel-IIa. Rendelet és az európai öröklési rendelet körében. Nr. 2018/07.

A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2014. augusztus 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – az ún. Marie Matoušková ügy(ben) – eredményeként indult eljárásban az Európai Unió Bírósága az európai öröklési rendelet   tárgyi hatálya körében végzett jogértelmezést. A jogértelmezés három esetkört foglalt magába: 1.) az öröklési eljárás során az örökösök között létrejött hagyaték felosztására irányuló egyezség minősítését, 2.) az öröklésre vonatkozó intézkedések meghatározását, 3.) az öröklési és végintézkedési képesség mint a természetes személyek személyi állapotával összefüggő kérdés minősítését.
Az EuB által a Matoušková ügyben végzett jogértelmezés valódi jelentősége a Brüsszel-II.a rendelet  és az európai öröklési rendelet tárgyi hatályának elhatárolása. A műhelytanulmány célja a C-404/14. sz. ügy részletes bemutatása révén a két jogforrás körében felmerült ütközőpontok feltárása.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 2912