Skip to main content

Erdődy János: IUS NATURALE, ID EST GENTIUM? Megjegyzések a klasszikus római jog ius naturale-felfogásához. Nr. 2018/06.

A római jog kutatásában és oktatásában gyakran találkozunk azzal a kérdéssel, hogy mit jelentett pontosan a klasszikus jogászok számára a ius naturale mint normarendszer; milyen jelentőséggel bírt a mindennapi döntéshozatalban, továbbá mi volt a pontos tartalma, illetve miként is hivatkoztak rá a klasszikusok. A cél tehát a ius naturale helyének feltárása a klasszikus jogászok gondolkodásában. Ennek során az első lépés az ulpianusi summa diviso körében való elhelyezés, majd ezt követheti a meghatározást adó forrásszöveg elemzése, az egyes, kardinális jelentőségű szövegelemek etimológiájának vázlatos feltárása. Gyakran felmerülő hivatkozás a ius naturalénak a ius gentiummal való azonosság – az ezzel kapcsolatos megállapítások azonban óvatosságra intenek eme ekvivalencia általános érvényű kinyilvánítása kapcsán.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 2759