Skip to main content

Varga Zs. András: Törvényjavaslatok indokolása – az Alaptörvény hetedik módosításának 8. cikkéről. Nr. 2018/13.

Az Alaptörvény hetedik módosításának 8. cikke a bírói jogértelmezés szabályát, az Alaptörvény 28. cikkét módosítja. A módosítás nem új értelmezési szempontot határoz meg, hanem csak az egyik eddig is meglévő szempontot, a jogszabályok céljának megállapításához nyújt segítséget. Nem írja felül azt az eddigi szabályt, hogy az értelmezés során nem csak a jogszabályok céljára, hanem azoknak az Alaptörvénnyel való összhangjára is figyelemmel kell lenni. Szintén nem változtat az értelmezés utólagos (verifikáló) szabályán, miszerint annak eredménye nem állhat ellentétben a józan ésszel, a közjóval, illetve nem lehet erkölcstelen vagy gazdaságtalan. Elvi kérdésként merül viszont fel, hogy az új szabály textualista vagy originalista módszerre utal-e. Mindkét eset további megválaszolandó elvi és gyakorlati kérdésekhez vezet.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3223