Skip to main content

dr. Halmos Szilvia: Támogatott életvitel és támogatott döntéshozatal – a CRPD 12. és 19. cikkének konzisztens végrehajtásának lehetőségei Magyarországon. Nr. 2019/3.

Magyarország 2007-ben ratifikálta az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezményét (a továbbiakban: CRPD). A tanulmány célja annak vizsgálata, hogyan haladt előre az elmúlt évtizedben hazánkban a CRPD jogi követelményrendszerének átültetése és politikai üzenetének átvétele, különös tekintettel az egyezmény egyes kulcsjelentőségű cikkeinek vonatkozásában. A tanulmány első részében a CRPD struktúráját, belső összefüggésrendszerét mutatom be, melynek megértése nélkülözhetetlen előfeltétele az egyes cikkek megfelelő értelmezésének, átültetésének. Ezt követően két, az egyezmény szempontjából alapelvi szempontból is alapvető jelentőségű cikk (a fogyatékos személyek törvény előtti egyenlőségéről szóló 12. cikk valamint a fogyatékos személyek önálló életvitelhez és közösségi életbe való befogadásához való jogáról szóló 19. cikk) hazai implementációjának státuszát elemzem. Majd e két cikk konzisztens végrehajtásának lehetőségeit tárgyalom a CRPD céljainak, alapelvi szintű követelményrendszerének fényében.  (A kézirat lezárva 2018. január 1-én.)

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3315