Skip to main content

Szlifka Gábor: Adózó és adóhatóság kapcsolata – ki az erősebb? Nr. 2019/08.

Az adóztatási hatalommal bíró állam és az adófizetők viszonya történelmileg egy hierarchikus kapcsolat, amelyben hagyományosan az állam, illetve az államot képviselő adóhatóság rendelkezett többletjogosultságokkal. A modern adórendszerekben a legutóbbi évtizedek jelentős változás következett be és kialakulófélben van egy alapvetően a partnerségen alapuló viszonyrendszer, amely nem a szankcionálással motivál adófizetésre, hanem a segítő, támogató koncepciójával. Az adójogviszony sok évszázados vertikális struktúrája horizontális irányba mozdult el. Az állami adóztatásnak emellett számos egyéb korlátja is van, amely korlátok jogokként jelennek meg adózói oldalon. Rövid értekezésemben ezen korlátokat érintőlegesen megemlítve kívánok rávilágítani az ebben rejlő anomáliákra, különös tekintettel a magyar adóeljárást illetően.

A műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3285