Skip to main content

Barnóczki Dávid: Kartellek megítélése válság idején. Nr. 2019/07.

Jelen cikk a krízis kartellekkel kapcsolatos kérdéseket és versenyjogi gyakorlatot igyekszik röviden feltárni. Gazdasági válság idején bizonyos szektorok esetében a vállalkozások néha úgy próbálnak fennmaradni, hogy kartellt hoznak létre, amely azonban csak kivételes esetben igazolható. A cikk először áttekinti általánosságban a pénzügyi válság idején felmerülő általános problémákat, amelyek után részletesen foglalkozik a krízis kartellekkel, mint jelenséggel. Ezt követően ezen speciális megállapodásoknak a kialakulását foglalja össze, amely után az Európai Unióban felmerülő néhány jogeseten keresztül mutatja be azok természetét. Kitér az Európai Unió jelenlegi kartelleket érintő szabályozására, különösen a tilalom alóli mentesülés feltételeire. Végezetül az esetleges krízis kartellek lehetséges alternatíváit tekinti át.

A műhelytanulmány leölthető innen.

  • Hits: 3110