Skip to main content

Patyi András – Szalay Péter – Varga Zs. András: Magyarország alkotmányának szabályozási elvei. Szakértői változat. Nr. 2011/31.

Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Eseti Bizottsága elkészítette és H/2057 számon az Országgyűlés elé terjesztette határozati javaslatát Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről (http://www.parlament.hu/irom39/02057/02057.pdf). A határozati javaslat szövegének kidolgozásában a Bizottság elnökének felkérésére a szerzők szakértőként közreműködhettek. Az Országgyűlés 9/2011. (III. 7.) OGY számon határozatott hozott az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről, amely a szabályozási elveken alapul, ezért a szerzőknek immár lehetőségük van arra, hogy a vita befolyásolása nélkül nyilvánosságra hozzák az eredeti, a Bizottság elnökének átadott tervezetük szövegét. A szakértői javaslatot – amely a Bizottság munkacsoportjai anyagának figyelembe vételével készült – annak eredeti formájában (pontatlanságaival együtt) közöljük. Tartalmazza ezért azokat a szabályozási változatokat is, amelyekről a későbbiekben a Bizottság döntést hozott.

  • Hits: 3685