Skip to main content

Körtvélyesi Zsolt: Állampolgárság és felelősségi klauzula. 2011/30.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. Az Alkotmány 6. § (3) bekezdését, a felelősségi klauzulát az új alkotmány koncepciója szerint a szöveg élén, az első pontban újrafogalmazva találjuk majd: „Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért.” A jogalkotó kifejezetten hivatkozott erre a klauzulára, amikor elszakította a honosítást a magyarországi lakóhely alapkövetelményétől. A „kettős állampolgárság”-ként ismert módosítás, amelyet a választójog „expanziója” is követhet, számos fontos változást hoz, azt tévedés lenne egyszerű szimbolizmusnak tekinteni. Címszavakban: A módosítás újrarajzolja a politikai közösség határait; bár gyakran a diaszpórapolitika eszközének tekintik, nem illeszthető a kisebbségi jogok hagyományos eszköztárába, azzal adott esetben ellentétes hatást fejt ki; kérdéseseket vet fel az állampolgárság nemzetközi elismerését megalapozó genuine link és diszkriminációmentesség elveit tekintve; megjelent az az aggály, hogy az állampolgárság tömeges megadása sértheti az európai jogi szolidaritás elvét. Miközben a törvény célja etnikai kedvezmény nyújtása, lehetőséget ad pusztán nyelvi és területi („magyarországi származás”) alapú honosításra is. Kitekintve az állampolgárság és a választójog kiterjesztése egy balkanizálódási tendenciába illeszkedik bele (lásd a délszláv utódállamok szabályozásának történetét), és csak látszólag egy európai projekt, a határok virtualizálásának célját szolgálja. Ráadásul a döntés hosszú távú és visszafordíthatatlan következményekkel jár: A honosítást követően az állampolgárság nagyon korlátozott körben vonható meg, az állampolgárság megszerzése alapján az állampolgárok között nem megengedett a különbségtétel, végül a ius sanguinis leszármazási elve alapján az állampolgárság a további nemzedékekre is kiterjed majd.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3061