Skip to main content

Simon István: A közpénzügyek szabályozása az alkotmányban – tervezet. Nr. 2011/16.

A tanulmány a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, a jelenleg folyó alkotmányozásról 2011. február 4-én rendezett konferencián elhangzott előadás írásos változata. Magyarország demokratikus politikai közösség. Kérdés, hogy ebben a demokratikus politikai közösségben hogyan történik az előnyök és a terhek elosztása? Megállapítható, hogy Magyarországon a terheket nagyrészt társadalmasítjuk, az előnyöket jórészt privatizáljuk. Ez a működési mód a közösségi intézményrendszer anyagi alapjainak rendkívüli leszűkítése, az eladósodás, továbbá az elosztási viszonyok normarendszerének informálissá válása, valamint a formális („jogon belüli”) rendszer anyagi túlterhelése miatt veszélyeztetheti a demokrácia elvei alapján szerveződő közösség ilyenként való létezését. Az alkotmány közpénzügyi fejezetében szükséges megteremteni egy olyan egyensúly jogi kereteit, amely elfogadható a közösség számára. E körbe tartozik például a költségvetés, az adósság, és az adózás problémaköre, de ugyanígy tisztázni szükséges a közvagyon kérdéseit, például a közösség viszonyát a földhöz. A „nagy átalakulás” korában született alkotmányokban megfogalmazódtak az adott kor problémái. Napjaink átalakulása során, – a globalizáció és az integrálódás korában – meg kell válaszolni azokat a mai alapvető kérdéseket, amiket egyáltalán képesek vagyunk megfogalmazni demokratikus politikai közösségünk céljaira és lehetőségeire vonatkozóan.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3194