Skip to main content

Csák Csilla: Felelős magyar környezetvédelem. Nr. 2012/29.

A komplex környezetvédelmi szabályozás tükrében a környezetvédelmet érintő felelősség kérdését több szinten és vertikumban lehet megközelíteni, többek között az alanyok, környezethasználók, a jogviszonyok tartalmát, jogok és kötelezettségek rendszerét tekintve. Az egyes környezethasználók tevékenységét illetően a védelmi szint megfogalmazása és érvényesítése eltérő mélységű, amely a jogi szabályozás anomáliáit illetően a gyakorlati alkalmazás során is komplikációkat okoz. A vörös iszap katasztrófa számos joghézagra rávilágított, amely a felelősségrevonás és reparáció lehetőségét nehezíti a konkrét ügy kapcsán és általánosságban is megoldásra váró feladatokat generált. Ezek között kardinális kérdésként jelent meg a felelősségbiztosítás, biztosíték adási kötelezettség illetőleg céltartalék képzés jogintézményeinek alkalmazási kényszere és ennek jogalkotási metódusai.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3089