Skip to main content

Homolya Dániel: Hitelszerződések ár és nem árjellegű feltételei, és azok alakulása az elmúlt években Magyarországon. Nr. 2012/28.

A hitelkínálatban, így a megkötött hitelszerződésekben az árjellegű feltételek (kamat, díjmértékek) mellett kiemelt jelentőséggel bírnak a hitelképességi standardok és a nem árjellegű feltételek is. Az írás az alapvetően nem árjellegű tényezőket mutatja be. Röviden összefoglalva a hitelképességi standardok az ügyfélbefogadás általános és konkrét belső elveit határozzák meg (például ágazatok minősítése, hitelminősítési szabályok), míg a nem árjellegű hitelfeltételek feltételek (például adós kötelezettségvállalásai, fedezeti követelmények monitoring előírások), azok a konkrét szerződéses feltételek, melyek mellett a finanszírozást nyújtó intézmény hajlandó a hitel folyósítására. A hitelezési feltételek és standardokat az adott bank, vagy éppen a teljes bankrendszer hitelezési hajlandósága és hitelezési képessége határozza meg együttesen. Az elmúlt években, a pénzügyi és gazdasági válsággal párhuzamosan a hitelezési feltételek mind a háztartási, mind a vállalati szegmensben szigorodtak Magyarországon a nemzetközi trendekhez hasonlóan. Az előadás során a hitelezési feltételek változásának jellemzőit és mozgatórugóit is bemutatom a Magyar Nemzeti Bank negyedéves gyakoriságú Hitelezési felmérésének eredményei alapján.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Hits: 3284