Skip to main content

Wágner Tamás Zoltán: Közpénzügyek a magyar és német alkotmányban, különös tekintettel az adósságfékre. Nr. 2016/30.

A 2008-as gazdasági válság és annak máig tartó hatása egyaránt azt jelzi, hogy az államadósság nem csupán gazdaságpolitikai kérdés: az adott ország jövője múlhat rajta. Mindez pedig odavezet, hogy az államok nem hagyhatják ki a pénzügyi rendelkezéseket alkotmányaikból, s így az adósságféket sem. A modern alkotmányoknak tehát biztosítaniuk kell a hosszú távú gazdasági stabilitást is. Tanulmányomban ezt a témakört fejtem ki részletesen. Elsőként a gazdasági-pénzügyi alkotmány fogalmát vizsgálom meg, majd rátérek az okokra. Ezt a részt követi az adósságfék fogalmának és típusának meghatározása, amit a tanulmány a német és a magyar szabályozás összehasonlításával zár le. Célom, hogy bebizonyítsam: az államadósság kérdése alkotmányos ügy.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

 

  • Hits: 3692