Skip to main content

Zoltán Attila Liktor: The person behind the spirit and concept of the Golden Bull of Hungary (1222). Nr. 2022/07.

Hungary celebrates this year the 800th anniversary of the promulgation (1222) of the Golden Bull of Hungary sealed by King Andrew II of Jerusalem (1205–1235), one of the greatest ruler of the country. During the middle ages the Apostolic Kingdom of Hungary, founded by King Saint Stephen (1000–1038), was one of the most powerful realms in the Christian World. The edict had been serving as the most important and emblematic document of the historical constitutional system of Hungary until the revolution of 1848 which brought fundamental changes. Although the charter of rights issued by King Andrew II shows perfectly the specialities of the Hungarian Theory of State (Theory of the Holy Crown),  and it was object of various (comparative) researches before, however it is still unclear under what influence the document was written. Its author, the Royal Chancellor Cletus, later bishop of Eger also remained out of picture, however he probably could be the key to answer the question.

In memoriam of a patriotic Hungarian noble statesman, Cletus from the clan Beyl, bishop of Eger on the octocentenary of the promulgation of the Golden Bull

The working paper is available for download here.

 • Hits: 748

Czigle János Tamás: A vallásszabadság munkahelyen történő védelme az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában - vallási ünnepek és a heti pihenőnapok. Nr. 2022/6.

 A vallásszabadság munkahelyen történő védelmével kapcsolatos ügyek egyre gyakrabban képezik vizsgálódások tárgyát Európában. E vizsgálódások egy fokozottan hangsúlyos részét a vallási ünnepekkel, illetve a heti pihenőnapokkal kapcsolatos elemzések teszik ki, hiszen bár minden országban megtalálhatóak a történelmileg beágyazott, ország-specifikus ünnepek, a munkaszüneti napok jelentős része és a heti pihenőnapok – a végbement társadalmi változások ellenére – továbbra is alapvetően vallási eredetűek. E tanulmány az Emberi Jogok Európai Bíróságának vallási ünnepek és heti pihenőnapok munkahelyi vonatkozású jogeseteit hivatott bemutatni, levonva ezek konzekvenciáit, kitérve egyes Európa Tanács Tagállamok nemzeti jogorvoslati fórumai előtt született döntésekre és azok implikációira.

A műhelytanulmány letölthető innen.

 • Hits: 712

Réka Somssich - Ákos Szalai: Economic analysis of preliminary references: propositions and hypothesises. Nr. 2022/5.

Applying the positive approach to the economic analysis of law, the paper addresses the question of when it is more likely to have a preliminary ruling procedure initiated – in which cases the actors of a national procedure (judges, litigants, their lawyers) have more incentives to initiate the procedure or to propose the initiation of it. Based on this analysis, 10 propositions are formulated and transformed into hypotheses. According to our testable hypotheses more references are made in lawsuits

 • where judges (a) expect to hear more of the same cases in the future; (b) believe that it is more difficult to get an alternative help for the interpretation of EU law; (c) expect the ECJ to take a decision more quickly; (d) expect more precise guidelines from the ECJ;
 • where there is no established national case law;
 • after a government change;
 • where new EU law provisions must be interpreted;
 • where the parties proposing the initiation (a) have higher stakes (especially the monetary value) in the given lawsuit; (b) use more resources (present more evidence); (c) have several similar cases; (d) believe that alternative enforcement of EU law (e.g. through an infringement procedure) is more difficult or would bring less benefit (e.g. because it is more important for him or her to be personally involved in the litigation); (e) have greater wealth;
 • where many other clients' similar cases can be closed or simplified due to this procedure.

The working paper is available for download here.

 • Hits: 697

Firniksz Judit: Gun-jumping: a fúziós tranzakciókhoz kapcsolódóan megvalósuló információcsere versenyjogi kérdései. Nr. 2022/4.

A versenyjogi megfelelés kitüntetett szerepet játszik az információcsere. A digitalizációs folyamatok nyomán robbanásszerűen megnőtt az elérhető adatok és információk köre és száma, és minden korábbinál könnyebbé vált azok hozzáférhetősége: az információcsere is teljesen új dimenziót öltött.

Számos esetben, így különösen a fúziós tranzakciók tervezése, előkészítése és megvalósítása során a gyakorlatban nehéz meghúzni a határvonalat, mikor ölt az információcsere olyan mértéket, amely versenyjogi szempontból már aggályosnak tekinthető. A Horizontális Iránymutatás felülvizsgálata szintén rávilágít a probléma aktualitására, melyet a tanulmány - a pre-merger időszak gyakorlatban visszatérő kérdései mentén - a fúziós compliance problémák rendszerében tárgyal.

A műhelytanulmány letölthető innen.

 • Hits: 982

Butor Gábor: Az építési telek fogalom meghatározásának kérdései az általános forgalmi adózás területén. Nr. 2022/3.

Az általános forgalmi adózás területén az építési telek értékesítésére az egyéb ingatlan értékesítésektől számottevően eltérő szabályozási rezsim vonatkozik, mégis a gyakorlatban jelentős számban merülnek fel olyan esetek, amikor az építési telek fogalmának meghatározása (ideértve különösen az építési telek építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlantól történő elhatárolását) és ezáltal az ügylet helyes adózási következményeinek megállapítása problémát jelent az adóalanyok számára. Az értelmezést nehezíti, hogy az uniós jog a hazai jogalkotó számára – bizonyos korlátok között – szabad kezet biztosít, ezáltal az Európai Bíróság döntései kevés szempontot tartalmaznak az építési telek általános forgalmi adó törvény szerinti fogalmának egyes elemei vonatkozásában. A jelen tanulmány az építési telek uniós jogban, valamint a hazai jogban szereplő fogalmának, illetve az egyes, meghatározó jelentőségű fogalmi elemek kapcsán kialakult hatósági és bírósági joggyakorlat bemutatását célozza.

A műhelytanulmány letölthető innen.

 • Hits: 922