Botond Horváth – Tihamér Tóth: Antitrust cases in the financial services sector - an overview of seminal Hungarian and EU cases. Nr. 2016/6.

Article 101 TFEU and Tpvt. 11. § prohibit anti-competitive agreements, concerted practices and decisions of associations of undertakings if they aim or have the effect to restrict, distort or eliminate competition. EU law shall be applied if the action may have an effect on trade between Member States. Our paper gives an overview of the most important decisions adopted by the EU Commission and the Hungarian Competition Authority (Gazdasági Versenyhivatal: GVH) of the past five years in Hungary and the EU.

pdfThe working paper is available for download here.

  • Találatok: 3314

Wágner Tamás: Aranyrészvények és az Európai Unió. 2016/5.

A ’90-es években, illetve a 2000-es évek első felében komoly viták folytak az aranyrészvényekkel kapcsolatban. Ugyanis számos tagállam, köztük Magyarország jogrendszere is tartalmazta ezt a jogintézményt. A fő kérdés az volt, hogy mindez összeegyeztethető-e az uniós jogrenddel. Az elméleti vitákat az Európai Bíróság ítéletei döntötték el, melyek következtében az a nézet terjedt el a köztudatban és a jogirodalomban, hogy az aranyrészvényeknek nincs helyük a 4 szabadságra épülő Európai Unióban. Ezt támasztotta alá ugyanis, hogy az ítéletek nyomán a legtöbb állam feladta álláspontját, s kivezette jogrendszeréből az aranyrészvényeket. Azonban ez a feltételezés túlságosan leegyszerűsítő, számos tényezőt nem vesz figyelembe. Éppen ezért ebben a tanulmányomban arra törekszem, hogy ezt a képet árnyaljam, s rámutassak arra, hogy az Európai Bíróság által megszabott feltételek mentén igenis van létjogosultsága ennek a jogintézménynek. Emellett arra is választ keresek, hogy vajon milyen okok késztették arra az államokat, hogy ilyen eszközt bevezessenek. Ugyanis ahogy arról később beszélni fogok, furcsa kettőség jellemzi az aranyrészvényeket: bennük testesül meg a magántulajdon és az állami tulajdon örökös harca.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Találatok: 2873

Koltay András: A művészet szabadsága: a nem létező alapjog. Nr. 2016/4.

Lehetséges-e a művészetet, a művészi teljesítmény nyomán létrejött alkotást a jog eszközeivel megítélni? Lehetséges-e, hogy a művészi alkotások, amelyekben az emberi szellem legnagyszerűbb teljesítményei öltenek testet, és amelyek által minden kor a maga kultúráját definiálja, a polgárok egymás közötti és az állammal szembeni viszonyukban előálló kisebb-nagyobb viták eldöntésére létrehozott, szándékoltan a földön járó, technicizált szabályrendszer, a jog által ítéltessenek meg?

Bővebben: Koltay András: A művészet szabadsága: a nem létező alapjog. Nr. 2016/4.

  • Találatok: 4893

Federica Cristani: From Silence to Equitable Compensation: ‘Valuing’ Financial and Economic Crises in Investment Arbitration. Nr. 2016/3.

Several national governments are taking emergency measures to overcomethe current financial and economic crisis. In this regard, arbitral tribunals have been increasingly called upon to determine whether and to what extent such measures have breached international obligations towards foreign investors. The investment arbitration cases involving Argentina are quite telling. Argentina was ultimately found liable for damages incurred by investors as a result of governmental measures taken during its 2001-2002 financial crisis. Such measures were deemed to breach non-expropriation standards, i.e. the fair and equitable treatment standard, and Argentina was called to pay damages. However, the relevant investment agreements  offered no guidance on the appropriate damages to be awarded. Arbitration case-law shows that, generally, arbitrators have lowered the amount of compensation due to foreign investors  - in comparison with the amount of compensation which a foreign investor would be entitled to without taking into account the existence of the financial crisis. However, arbitral awards are generally silent on the reasoning behind the choice of the method applied. Only some recent tribunals, i.e. Impregilo v. Argentina and National Grid PLC v. Argentina, made express reference to the impact of economic crises in the remedies stage.

After a brief overview of the topic, the paper offers an analysis of the relevant investment arbitration case-law, in order to highlight the reasoning of arbitrators in the remedies stage and the use of equitable considerations as a means to reflect the public interests of the host State  in the determination of the amount of compensation owed to foreign investors.

pdfThe working paper is available for download here.

  • Találatok: 4212

Tárnok Balázs: A kötelező menekültkvóták szabályozása az Európai Unióban a szubszidiaritás elvének érvényesülése tükrében. Nr. 2016/2.

A 2015-ös migránsválság és az arra adott jogi válaszok nagy port kavartak az európai politikai porondon. Kerítés a határon, tagállamok egyéni fellépése a válság kezelésében kontra a közös európai megoldások, a migránsok szétosztása a tagállamok között meghatározott kvóták alapján. A menedékkérők kötelező kvóták alapján történő elosztásáról 2015 szeptemberében döntött az Európai Unió Tanácsa, amely azonban nem élvezi az összes tagállam támogatását.  Azon tagállamok, amelyek kifogásolják a Tanács kvótahatározatát, leginkább a szubszidiaritás elvének sérelmére hivatkozva érvelnek a döntés megsemmisítése érdekében. A szubszidiaritás elvének értelmezése a kvótahatározat tekintetében azonban több kérdést is felvet. Jelen tanulmány küldetése e szempontok ismertetése a kérdés dogmatikai megalapozása mellett.

pdfA műhelytanulmány letölthető innen.

  • Találatok: 3173